Orvostechnikai Szövetség

Kiemelt hírek

Megszűnhetnek a kórházi adósságok

Magyarországon az elmúlt másfél évben, a koronavírus-járvány miatti pandémiával folytatott küzdelem idején még inkább felfokozódott a várakozás az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban – mondta Jenei Zoltán, az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) országos kórház-főigazgatója az Interdiszciplináris Magyar Egészségügy konferenciáján.
További részletek

Meglepő adatok érkeztek a magyar kórházakból

Áprilisban megközelítette a 33 milliárd forintot a magyar kórházak adósságállománya az Államkincstár szerdán közzétett adatai szerint. A tartozásállomány növekedése 2021-ben meglehetősen nagy amplitúdóval hullámzik hónapról hónapra, a januári 11 milliárdos és a márciusi 6 milliárdos kiugrás után áprilisban "mindössze" 3,67 milliárd forint volt. Idén átlagosan havonta 6,2 milliárd forinttal nőtt a kórházak tartozása.
További részletek

Bejelentkezés

Eseménynaptár

Forrás: hirlevel.egov.hu, 2021. március 1.
„A Bizottság a mai napon tíz új európai partnerség létrehozását javasolta az Európai Unió, a tagállamok és/vagy az ipar között. A cél a zöld, klímasemleges és digitális Európa felé való átmenet felgyorsítása, valamint az európai ipar ellenállóbbá és versenyképesebbé tétele..."

Az EU közel 10 milliárd EUR összegű finanszírozást fog biztosítani, amelyet a partnerek legalább ezzel megegyező összegű beruházással fognak kiegészíteni. Ez az együttes ráfordítás várhatóan további beruházásokat mozgósít az átmenet támogatására, és hosszú távon kedvező hatást gyakorol a foglalkoztatásra, a környezetre és a társadalomra.
 
A javasolt intézményesített európai partnerségek célja a fertőző betegségekre való uniós felkészültség és reagálás javítása, hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású légi járművek kifejlesztése a tiszta légi közlekedés számára, a megújuló biológiai nyersanyagok energiatermelésben való felhasználásának támogatása, Európa vezető szerepének biztosítása a digitális technológiák és infrastruktúrák terén, valamint a vasúti közlekedés versenyképesebbé tétele.
 
A tíz partnerség, amelyek közül néhány meglévő közös vállalkozásokra épül, a következők:
  1. Globális egészségügyi EDCTP3: Ez a partnerség új megoldásokat kínál a szubszaharai Afrikában a fertőző betegségek jelentette teher csökkentésére, és megerősíti a kutatási kapacitásokat az ott és világszerte megjelenő fertőző betegségekre való felkészülés és reagálás érdekében. Célja, hogy 2030-ig legalább két új technológiát fejlesszen ki és vezessen be a fertőző betegségek kezelésére, és 30 országban legalább 100 kutatóintézetet támogasson az ismételten megjelenő járványok elleni további egészségügyi technológiák kifejlesztésében.
  2. Innovatív egészségügyi kezdeményezés: Ez a kezdeményezés hozzá fog járulni egy egész EU-ra kiterjedő egészségügyi kutatási és innovációs ökoszisztéma létrehozásához, amely elősegíti a tudományos ismeretek kézzelfogható innovációkká alakítását. Kiterjed majd a megelőzésre, a diagnosztikára, a kezelésre és a betegségek kezelésére is. A kezdeményezés hozzá fog járulni az európai rákellenes terv, az új európai iparstratégia és az európai gyógyszerstratégia célkitűzéseinek eléréséhez.
  3. Kulcsfontosságú digitális technológiák:  Ezek magukban foglalják az elektronikai alkatrészeket, azok tervezését, gyártását és rendszerbe történő integrálását, valamint a működésüket meghatározó szoftvereket. E partnerség átfogó célja, hogy támogassa valamennyi gazdasági és társadalmi ágazat digitális átalakulását és az európai zöld megállapodást, valamint támogassa a mikroprocesszorok következő generációjára irányuló kutatást és innovációt. A processzorokra és a félvezető-technológiákra vonatkozó európai kezdeményezésről szóló, 20 tagállam által aláírt nyilatkozattal, a hamarosan létrejövő mikroelektronikai szövetséggel és egy esetleges új, közös európai érdeket szolgáló fontos projekttel együtt, amelyet a tagállamok vitatnak meg az áttörést jelentő innováció előmozdítása érdekében, ez az új partnerség hozzá fog járulni a versenyképesség és az európai technológiai szuverenitás növeléséhez. További információk itt érhetők el.
  4. Körforgásos bioalapú gazdaság: Ez a partnerség jelentős mértékben hozzá fog járulni a 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez és a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség előkészítéséhez, és az európai zöld megállapodással összhangban növelni fogja a termelési és fogyasztási rendszerek fenntarthatóságát és körforgásos jellegét. Célja a biomassza fenntartható beszerzésének és bioalapú termékekké való átalakításának fejlesztése és terjesztése, valamint a bioalapú innováció regionális szintű bevezetésének támogatása a helyi szereplők aktív bevonásával, valamint a vidéki, part menti és peremterületek újjáélesztése céljából.
  5. Tiszta hidrogén: Ez a partnerség felgyorsítja a tiszta hidrogéntechnológiák európai értékláncának kidolgozását és bevezetését, hozzájárulva a fenntartható, széntelenített és teljes mértékben integrált energiarendszerekhez. A hidrogén-szövetséggel együtt hozzá fog járulni a klímasemleges Európa megteremtését célzó hidrogénstratégiában szereplő uniós célkitűzések megvalósításához. Középpontjában a tiszta hidrogén előállítása, forgalmazása és tárolása, valamint a nehezen szénteleníthető ágazatok – például a nehézipar és a nehézteher-szállítási megoldások – ellátása áll majd.
  6. Európai partnerség a tiszta légi közlekedésért: Ez a partnerség a forradalmi kutatási és innovációs megoldások fejlesztésének és alkalmazásának felgyorsításával elindítja a légi közlekedést a klímasemlegesség felé. Célja az új energiaforrásokkal, hajtóművekkel és rendszerekkel rendelkező, rendkívül hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású repülőgépek következő generációjának fejlesztése, valamint a versenyképesség és a foglalkoztatás javítása a légi közlekedési ágazatban, ami különösen fontos lesz a helyreállítás szempontjából.
  7. Az európai vasút: Ez a partnerség felgyorsítja az innovatív technológiák – különösen a digitális és automatizálási technológiák – kifejlesztését és alkalmazását a vasúti rendszer radikális átalakítása és az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A versenyképesség javítása révén támogatni fogja Európa technológiai vezető szerepét a vasút területén.
  8. „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (ATM 3): A kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa az európai légiforgalmi szolgáltatás technológiai átalakítását, hozzáigazítva azt a digitális korhoz, hogy az európai légtér a világ leghatékonyabb és leginkább környezetbarát légterévé váljon, valamint hogy támogassa az európai légi közlekedési ágazat versenyképességét és helyreállítását a koronavírus-válságot követően.
  9. Európai partnerség az intelligens hálózatokért és szolgáltatásokért: Ez a partnerség támogatni fogja az intelligens hálózatok és szolgáltatások technológiai szuverenitását az új európai ipari stratégiával, az új uniós kiberbiztonsági stratégiával és az 5G eszköztárral összhangban. Célja, hogy segítsen megoldani a társadalmi kihívásokat, és lehetővé tegye a digitális és zöld átállást, valamint támogassa azokat a technológiákat, amelyek hozzájárulnak a gazdasági fellendüléshez. Lehetővé teszi továbbá az európai szereplők számára, hogy fejlesszék a 6G rendszerek technológiai kapacitásait, amelyek a jövőbeli digitális szolgáltatások alapját képezik 2030-ig. További információk itt érhetők el.
  10. Metrológia: E partnerség célja, hogy felgyorsítsa Európa globális vezető szerepét a metrológiai kutatás terén, olyan önfenntartó európai metrológiai hálózatokat hozzon létre, amelyek célja az új innovatív termékek támogatása és ösztönzése, a társadalmi kihívásokra való reagálás, valamint a közpolitikák alapjául szolgáló szabályozások és szabványok hatékony megtervezésének és végrehajtásának lehetővé tétele.
 
A következő lépések
 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 187. cikke alapján készült, kilenc közös vállalkozás létrehozásáról szóló egységes alap-jogiaktusra irányuló rendeletjavaslatot az Európai Unió Tanácsa fogadja el az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően. Az EUMSZ 185. cikkén alapuló, a metrológiai partnerségre vonatkozó külön javaslatot a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően az Európai Parlament és a Tanács közös határozattal fogadja el.
 
Háttér-információk
 
Az európai partnerségek a Horizont Európa, az EU új kutatási és innovációs programja (2021–2027) által biztosított megközelítések. Céljuk a köz- és magánforrások mozgósítása révén javítani és felgyorsítani az új innovatív megoldások fejlesztését és elterjedését a különböző ágazatokban. Hozzájárulnak továbbá az európai zöld megállapodás célkitűzéseihez, és megerősítik az Európai Kutatási Térséget. A partnerségek a köz- és magánszférabeli partnerek széles köre előtt nyitva állnak, például az ipar, az egyetemek, a kutatószervezetek, a helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű közfeladatot ellátó szervek, valamint a civil társadalmi szervezetek, köztük alapítványok és nem kormányzati szervezetek előtt.