Orvostechnikai Szövetség

Kiemelt hírek

Egyes kórházi beszállítók számlájára már érkeztek kifizetések

Valóban elkezdődött a kórházi beszállítók tavalyi adósságainak rendezése – erősítette meg a hírt lapunknak Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Péntek késő délután került fel az EMMI honlapjára a tájékoztatás, a NEAK oldalára pedig az intézményeknek kiutalt pluszforrások összege. Öt nap alatt a kormánynak mindenkinek utalnia kell.
További részletek

A központosított adósságrendezési eljárásról

Február 14-én – a már korábban az intézményekhez utalt dedikált források mellett – további közel 6 milliárd forint kerül kifizetésre az egészségügyi ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében – erről döntött a pénzügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere.
További részletek

Bejelentkezés

Eseménynaptár

Forrás: Medicina Évkönyv, 2018 - Králik György
Bár a 2018. évben nem kerültünk lényegesen közelebb az orvostechnikai ágazat gondjainak orvoslásához, kormányzati reakciók alapján látható, hogy a problémák egy részét a politika azonosította, és reményeink szerint a megoldásokhoz szükséges központi döntések is mihamarabb megszületnek. Szakmai konszenzus van kialakulóban arról, hogy mely pontokon kellene módosítani a vonatkozó szabályozást, annak érdekében, hogy az egészségügyi közbeszerzések egyszerűbbek, a betegellátás érdekeit szolgálók legyenek. A hazai forrásból megvalósuló beszerzéseknél például van jogszabályi lehetőség arra, hogy az uniós beszerzésekhez képest rugalmasabb megoldásokkal és rövidebb idő alatt folyjanak az eljárások. Fontos lenne, hogy az egészségügyi közbeszerzésekben ne kizárólag az alacsony ár alapján értékeljék az ajánlatokat, hanem a minőség is megfelelő súlyszámmal szerepeljen az értékelési szempontok között.
Szövetségünk álláspontja szerint a BVOP ellátási kötelezettségének részletszabályait tartalmazó BM rendeletből törölni kell a magas hozzáadott értű, különösen a steril műtéti eszközöket. Ugyancsak megfontolásra érdemes, hogy a betegellátás szempontjai elsőbbséget élvezzenek a fogvatartottak foglalkoztatásának társadalmilag fontos céljával szemben.
 
2018 végén sem maradt el az adósságkonszolidáció: a Kormány által biztosított 55 milliárd forintból mintegy 44 milliárd forint jutott az intézmények lejárt tartozásainak rendezésére. A fennmaradó összeget az egyes intézmények ösztönző támogatásként a működés racionalizálására és fejlesztésére fordíthatták. A Kormány által bejelentett és 2019. július 1-jétől életbe lépő új finanszírozási rendszer célja, hogy az a kórházak valós költségeit vegye figyelembe.
 
A gyógyászati segédeszköz (gyse) ellátásban december 13-án – minden előzetes szakmai-társadalmi egyeztetés nélkül – hatályba lépett az a kormányrendelet-módosítás, amely e területen is bevezette a vaklicitet. Szövetségünk álláspontja, hogy a gyógyszerellátásban évek óta alkalmazott vaklicit módszere nem lehet eredményes és követendő példa a gyógyászati segédeszközöknél. Mindeközben sürgető társadalmi és szakmai igény mutatkozik a gyse-ellátás problémáinak megoldására és a támogatási rend korszerűsítésére.
 
Szövetségünk véleménye szerint jelentős fejlesztésekre és integrációra lenne szükség az egészségügyi szoftverrendszereknél és a működésük alapjául szolgáló hardverkörnyezetben. Annál is inkább, mivel lassan egy évtizede, hogy erőteljes állami centralizáció zajlott le a hazai egészségügyben, miközben a megfelelő információtechnológiai környezet és feltételrendszer kialakítása tekintetében még elmaradásban vagyunk.
 
Továbbra is probléma, hogy a jellemzően uniós forrásokból megvalósuló gép-műszer beszerzések mellé nem biztosított a berendezések üzemeltetésnek forrása valamint a (hatékony) működtetésre alkalmas és betanított szakszemélyzet. Ennek megoldása a képalkotó diagnosztikai terület legnagyobb kihívása.
 
 
Králik György, elnök
Orvostechnikai Szövetség