Orvostechnikai Szövetség

Kiemelt hírek

Egy lehetséges magyarázat a megmagyarázhatatlannak tűnő kórházi adatokra

Augusztusban közel 19 milliárd forinttal - 46 milliárdról 27,4 milliárdra - csökkent a magyar állami kórházak adóssága a Magyar Államkincstár (MÁK) friss adatai szerint. A beszállítókat képviselő szakmai szövetség tagvállalatai ugyanakkor nem érzékelték, hogy a kórházak fizetni kezdték volna a lejárt számlákat. A jelenség hivatalos indoklására egyelőre várnunk kell, egészségügyet ismerő forrásaink azonban szolgáltak egyfajta magyarázattal.
További részletek

Kritikus ponthoz értek az állami kórházak

Soha nem látott ütemben növekszik 2021-ben az állami kórházak adósságállománya és a legutóbbi adatok szerint már 1,5 éves csúcson áll az intézmények összesített tartozása. A beszállító cégek - nem meglepő módon - egyre nehezebb helyzetben vannak: a kintlévőségek halmozódása, a Covid-válság, valamint egy új uniós rendelet egyszerre sújtja a szektort. A cégek túlélési stratégiája változatos, ami függ a cégek méretétől és hátterétől, kérdés azonban, hogy meddig bírják. Az iparágot képviselő hazai szervezetek ezért már négy miniszternek is küldtek levelet, azonban eddig nem érkezett ezekre semmilyen reakció. Pedig szinte azonnali lépésekre lenne szükség szerintük, például egy 50 milliárd forintos konszolidációra, de hosszabb távra vonatkozó javaslataik is vannak.
További részletek

Bejelentkezés

Eseménynaptár

Forrás: medicalonline - NEAK, 2020.december 31.
Tájékoztatást tett közzé az egészségbiztosítási alapkezelő az év végi maradvány felosztásáról és a többletkapacitások befogadásáról.

 
 

Tájékoztató a gyógyító-megelőző ellátások 2020. év végi maradványának felosztásáról

 

Otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás: 1 000,0 millió Ft

A magas szintű betegellátáshoz szükséges dolgozói létszám hosszú távú biztosítása, illetve a feladatellátásban résztvevő szolgálatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében 1 000,0 millió Ft kerül kifizetésre, hogy azok a betegek is magas színvonalú ellátásban részesüljenek, akik ellátása nem igényli a kórházi bennfekvést. 

Betegszállítás, orvosi rendelvényű halottszállítás: 1 000,0 millió Ft

Ahogyan minden évben az ágazatvezetés a betegszállítást és orvosi rendelvényű halottszállítást is kompenzálja az idei évben, különösen veszélyhelyzetben nyújtott többlettevékenységük alapján, ezért részükre 1 000,0 millió Ft kerül kifizetésre az éves teljesítményük arányában.

Mentés, légimentés: 392,33 millió Ft 

Az Országos Mentőszolgálat részére a veszélyhelyzetben nyújtott többletteljesítmény miatt 300 millió Ft összeg, a légimentés részére 92,33 millió Ft kerül megállapításra a maradvány összegéből. 

A gyermekek ellátása érdekében történő többletek: 746,3 millió Ft

A traumatológiai ellátások finanszírozására a kormány kiemelt finanszírozást biztosított az idei évben, melyet a gyermekkórházak a gyermeksebészeti osztályain végzett traumatológiai ellátásokra is kiterjeszt a maradvány terhére, így a fix díjat ez év januárjáig visszamenőlegesen biztosítja.

Átlagfinanszírozás bevezetésének kompenzációja: 740,6 millió Ft

Az átlagfinanszírozás bevezetésével egyes szolgáltatók október havi teljesítménye részben finanszírozatlan maradt, így ennek kompenzálására 740,6 millió Ft elkülönítésére került sor, amely a szakellátást érinti. 

Járóbeteg-szakellátás: 965, 5 millió Ft 

A járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a második degressziós sáv felső határáig (120%) nyújtott teljesítményei arányában a felosztható keret terhére részesülnek a maradvány összegéből, a jogcímcsoport végleges kasszamaradványának megismerését követően.

Rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátás: 1 999,0 millió Ft

A rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátásban a teljes ellátó körben 1 999,0 millió Ft teljesítményarányú kifizetésére kerül sor.

Fogvatartottak egészségügyi ellátása: 250,0 millió Ft

A fogvatartottak egészségügyi ellátására új rabkórház felépítésére került sor, kiváltva az eddigi rabkórház működését. A BVEK költözéséhez az egészségügyi ágazat egyszeri 250 millió Ft összegű támogatást nyújt az Egészségbiztosítási Alap gyógyító-megelőző ellátások 2020. év végi maradványából.

A támogatásban részesülő szolgáltatók köre és a támogatás összege itt érhető el.

 

NEAK közlemény a 2020. évben befogadott többletkapacitásokról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § alapján a Többletkapacitási-befogadási Bizottság elnöke felterjesztette a 2020 szeptemberében tartott ülésén megtárgyalt befogadási kérelmek elbírálására vonatkozó javaslatát az egészségügyért felelős miniszter részére, aki a javaslatról az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával dönt.

A Korm. rendelet 15/A. § (3) bekezdése alapján az alábbi táblázatban teszem közzé a Korm. rendelet szerint befogadott többletkapacitásokat. 

A mellékelt táblázatban szereplő befogadott többletkapacitásokra – az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – a finanszírozási szerződés legkorábban 2021. január 1. napjával köthető meg, határozatlan időtartamra, amennyiben a szolgáltató ekkor már a szerződéskötéshez szükséges engedélyekkel rendelkezett. A finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a befogadási időpontot követően egy éven belül nem kezdeményezi a szerződés megkötését.

A táblázat itt tekinthető meg.